BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi derslerinde, öğrencilerimiz için belirlenen hedefler; yaşam boyu fiziksel ve ruhsal açıdan, bedenini tanıyan, yöneten ve onu koruyan, toplum içinde yer edinebilen, sosyalleşme becerisi gelişmiş, kaliteli zaman geçirmeyi bilen bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerin, beden eğitimi derslerinin dışında, yeteneklerine uygun aktivitelere ve okul takımı çalışmalarına katılmalarına olanak sağlanır.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar dersimiz, her sınıf düzeyinde hedeflerimize uygun olarak planlanmış olup her yıl program geliştirilerek öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacağı düzeyde yapılandırılmaktadır.

Her çocuk yaratıcıdır ancak ondaki yetenekleri bulup ortaya çıkarmanın şartı ise alanında uzman rehber öğretmenler, çeşitli ve kaliteli malzemeler ve özgür atölye ortamlarıdır. Böylece öğrencilerimize özgürce kendini ifade etme olanağı sağlarız.

Görsel Sanatlar dersinin amaçları:

  • Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak,
  • Öğrencilerin sanatı günlük yaşantısı içine yerleştirmesi, sanatı izlemekten ve sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini desteklemek,
  • Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesine yardımcı olmak,
  • Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmesi (müze, galeri, tarihî eser vb.), bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırması ve
  •  İyi birer sanat izleyicisi olmalarını desteklemek,
  • Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanıyarak empati kurmasına olanak tanımak,
  • İşbirliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak,
  • Öğrencinin hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
  • Öğrencilere; farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğini fark ederken yeni teknikler ve farklı çözümler arama isteği kazandırmak,
  • İyi birer sanat izleyicisi olabilmeleri için ortam yaratarak sanat kültürlerini geliştirmektir.


MÜZİK

Müzik dersinin vizyonu, öğrencilere sanatın evrensel dilini öğrenme imkanı sunarak kültürler arası iletişimi güçlendirmeyi hedefler. Misyonumuz, öğrencilere müziği bir öğrenme aracı olarak değil, aynı zamanda kişisel ifade ve duygusal anlam bulma yolculuğu olarak deneyimlemelerini sağlamaktır. Vizyonumuz, öğrencilere müziği öğrenme sürecinde sadece bilgi değil, aynı zamanda estetik bir deneyim olarak görmeleri için estetik duyarlılık kazandırmaktır.

Müzik derslerimiz, öğrencilere sadece müzik teorisi öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir ortam sunmayı amaçlar. Vizyonumuz, müziği bir araç olarak kullanarak öğrencilerimizi sadece sanatçılar değil, aynı zamanda kültürler arası anlayışa sahip, etik değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir.

Müzik Eğitiminin Çeşitli Boyutlarda Çocuk Gelişimine Olan Etkileri

  Duygu ve düşüncelerin ses, ritim ve melodilerle anlatıldığı müzik, çocuğun hayatında önemli bir role sahiptir. Müzik çocukların yaşamında ortak bir paydadır. Çünkü ritim tutmak, şarkı söylemek, müzik eşliğinde dans etmek çocuklar için içgüdüsel olarak yapılan eylemlerdir. Çocuğun doğuştan sahip olduğu bu eğilim etkili bir eğitim aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle bugün birçok ülkede müzik başlı başına bir eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. Erken yaşlardan itibaren başlayan doğru yönlendirilmiş bir müzik yaşantısı, çocukların gelişimlerini olumlu yönde desteklemekte, gelecek yaşantılarında daha mutlu ve başarılı olmalarını sağlamaktadır.

       Mu¨zigˆin insan yas¸amını s¸ekillendiren, yo¨n veren, bireyleri o¨zellikle de c¸ocukları bir s¸ekilde kendine c¸eken ve etkileyen bir arac¸ oldugˆu yapılan birc¸ok bilimsel aras¸tırma ile ortaya koyulmus¸tur. Bundan dolayı c¸ocukluk yıllarında verilen mu¨zik egˆitimine ve dinlenilecek olan mu¨zigˆin tu¨ru¨ne, verdigˆi mesaja dikkat edilmeli, c¸ocukları olumsuz ruh haline sokacak mu¨zik tu¨rlerinden ve etkinliklerinden kac¸ınılmalıdır. Bu bağlamda okulumuzda ,çocukların ruh sağlığına iyi gelen müzikleri dinlemeleri ve icra etmeleri konusunda çok temkinli ve dikkatli bir çalışma yapılmaktadır.

KODLAMA DERSİ

İlkokul düzeyindeki kodlama dersleri, çocukların temel bilgisayar bilimi kavramlarını öğretme ve temel programlama yeteneklerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu dersler, sistematik düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandırma amacı güder.

Temel Bilgisayar Bilimi Kavramları: İlkokullara, bilgisayarların nasıl uğraştığı, temel terminoloji, bilgisayarlar arasında nasıl iletişimin yapıldığı ve temel bilgisayar bilimi kavramları hakkında bilgi verilmektedir.

Blok Tabanlı Programlama: İlkokul düzeyindeki bilgiyi, blok temelli programlama dilini kullanarak öğrenmeyi öğrenirler. Bu dil, yazılı kodu gerçek dünyada fiziksel veya sanal nesneleri kontrol etmek için kullanır.

Mantıklı Düşünme ve Problem Çözme: Kodlama dersleri, çözümleme çözümlerini düşünme yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar. Öğrenciler, karmaşık sorunları küçük bölmeyi ve ardışık adımlarla çözmeyi öğrenirler.

Yaratıcılığı Geliştirme: Kodlama, çocukların yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak tanır. Öğrenciler, kendi oyunlarını, hikâyelerini veya projelerini kendilerini ifade etme şansını bulurlar.

İşbirliği ve Takım Çalışması: İlkokul kodlama dersleri, işbirliği yapma ve takım çalışmaları geliştirme fırsatları sunar. Grup içinde öğrenciler, süreç boyunca birlikte karmaşıklık sorunlarının çözülmesine yardımcı olurlar.

Temel Kodlama Kavramları: Öğrencilere döngüler, koşullar, değişkenler gibi temel kavramlar öğretilir. Bu kavramlar, daha ileri düzeydeki programlama dillerini anlamanın temelini oluşturur.

Eğlenceli ve Oyun Tabanlı Öğrenme: İlkokul çocuklarına öğretmek için eğlenceli oyunlar, bulmacalar ve etkileşimli faaliyetler kullanılır. Bu yöntem, öğrenmeyi canlı hale getirir.

İlkokul kodlama dersleri, dijital çağda gerekli olan temel kazanımları kazandırırken aynı zamanda analitik düşünmeyi teşvik eder. Bu gelişmeler, teknolojik gelişmelerde başarılı olabilmeleri için önemli bir temel sağlar.