Eğitsel etkinlikler programıyla:   

 *  Öğrencilere bilimsel, toplumsal, sanatsal, zihinsel, kültürel, sportif, psikolojik ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı verilerek onların bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına; yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına; bunları kullanabilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak,    *  Öğrencilerin paylaşımcı, katılımcı, demokratik, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirmek; grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek; özgüven duygularını artırmak,  

 * Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak;  karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek hedeflenir. Bu hedeflere ulaşabilmek için okulumuzda derslerdeki konu ve okul temalarına  göre çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Etkinliklerimiz sayesinde Bilgi Kuram Veli İşbirliği ile  dramatik oyun, İngilizce, Almanca, el işi ve resim aktiviteleri, gösteriler ve yarışmalarla küçük çocuklarımızın  okul dışındaki yaşamları arasında  bağlantı kurarak program kazanımlarını zenginleştirir.