Değerli Bilgi Kuram ailesinin üyesi;

Büyük bir amaca hizmet eden bu aileye hoş geldin. Gazi M.Kemal ‘in Büyük Türkiye hedefini gerçekleştirmek amacıyla, çocuklarımızı çağın ilerisini planlayarak yetiştirebilmek için siz değerli Velilerimize çok ihtiyacımız var. Okulda bize emanet olan yavrularımız evde sizlere emanettir. Bizim onları koruyup kolladığımız gibi ihtimamla davranmanız, gelecek nesillere olan görevinizdir. Hepinizin bu bilinçle davranacağına olan inancımız tamdır. Çocuklarımız emin ellerdedir.

Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.

HAKAN DEMİR
BİLGİ KURAM OKULLARI KURUCU
KAMPÜSLER GENEL MÜDÜRÜ

 

Değerli Velilerimiz;

Biliyoruz ki çocuklar, medeniyetlerin en değerli yapı taşlarıdır. Atatürk'ün de ifade ettiği gibi eğitimin öncelikli amacının ahlaklı, karakterli, dürüst, muhakemeli ve kararlı bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızın gereği olarak öğrencilerimizi, denemekten korkmayan, araştırmayı seven, yenilikçi, üretken, dünyayı yönetecek lider ruhlu bireyler olarak yetiştirmeyi en büyük misyonumuz olarak görüyoruz.

Bilgi Kuram Okulları olarak nitelikli bir okulun tüm gereksinimleriyle donatılmış kampüsümüzde öğrencilerimizi; sosyal, kültürel, duygusal ve akademik gelişimini kapsayan bütünlükçü bir eğitim anlayışıyla hayata hazırlıyor ve modern çağın gereklerine uygun olarak, sormayı ve sorgulamayı bilen, teknolojik okuryazarlığı en üst seviyede bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

ESRA DEMİR
BİLGİ KURAM OKULLARI KURUCU
ORTAOKUL/ LİSE MÜDÜRÜ