İNGİLİZCE

 İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common  European Framework, References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır ve öğrencilerimizi  5 ve 6. sınıfın sonunda A2 ; 7 ve 8. sınıfın sonunda B1 dil seviyesine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Derslerimizi Cambridge ders kitapları ve materyalleri ile  “Tema-Bazlı”, disiplinler arası iş birliği içinde ve ana dil  öğrenme modelini baz alarak 4 Skills odaklı planlanmaktayız.  Öğrencilerin Okuma/ Yazma/ Dinleme ve Konuşma becerilerini geliştirmelerini ve konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile ingilizce programımızı destekliyoruz. 

• Hedef dilin sevdirilmesi  ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması için,  öğretmenlerimiz sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederler.

• Yoğun ders saatleri içeren İngilizce programımıza ilave olarak; hedef dilin sınıf ortamının dışına çıkarılarak günlük yaşam bağlantısının kurulması amacıyla yapılan Eğitsel Etkinlikler ve Projeler  yapılmaktadır

ALMANCA

 Bilgi Kuram Ortaokulunda, çok dilliliği destekleyen ve birer dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefleyen bir anlayışla birden fazla yabancı dil öğretimi gerçekleştirilmektedir. İkinci Yabancı Dil  (Almanca ) programımız sayesinde öğrencilerin  kendilerini farklı bir dilde ifade etmelerini ,  farklı kültürleri öğrenmelerini  ve farkındalık duymalarını hedeflemekteyiz.

 Ortaokulda Almanca derslerinde ana amaç öğrencilerimizin öğrendikleri dili hayat boyu kullanabilecekleri yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin temellerini oluşturmaktır. Ortaokul  5. 6. 7. Sınıf kademelerinde haftalık 2 ders saati ile bu dili öğrenmektedirler.

Öğrencilerimizin gündelik hayatta kendilerini ifade edebilecekleri düzeyde Almanca eğitimi verilmektedir. Öğrencinin  belli dil kalıpları dışında çeşitli etkinlik, oyun ve  öğrencinin aktif rol  oynadığı  yaparak –yaşayarak öğrenmesi , yetenek ve yaratıcılıklarının ortaya çıkarması,öğrendiklerinin kendinde farkındalık yaratması  sağlanmaktadır.