İNGİLİZCE  müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common  European Framework, References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır ve öğrencilerimizi  9, 10. sınıfın sonunda  B2 ve 11. ve 12. Sınıfın sonunda C1  dil seviyesine getirmeyi hedeflemekteyiz.

• Derslerimizi Cambridge ders kitapları ve materyalleri ile  “Tema-Bazlı”, disiplinler arası iş birliği içinde ve ana dil  öğrenme modelini baz alarak 4 Skills odaklı planlanmaktayız. Öğrencilerin  Okuma/ Yazma/ Dinleme ve Konuşma becerilerini geliştirmelerini ve  konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile destekliyoruz. 

• Hedef dilin günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması için,  öğretmenlerimiz sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederler.

• Hedef dilin sınıf ortamının dışına çıkarılarak günlük yaşam bağlantısının kurulması amacıyla yapılan Eğitsel Etkinlikler ve Projeler  yapılmaktadır.