Bilgi Kuram Anaokulu olarak eğitim felsefemiz, esnek ve çocuk merkezlidir. Oyun temelli, keşfederek öğrenme önceliklidir. Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır. Günlük yasam becerilerinin eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eder. Kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır Eğitim ortamını çocuğun “yaparak, yaşayarak öğrenme”sini gerçekleştirecek biçimde düzenleyerek okul yaşamı ile günlük yaşam arasında sağlıklı bağlar kurmak, çocuklarımızı yararlı etkinliklere özendirmeyi amaçlayan, öğrenci merkezli bir eğitim sistemimiz vardır.

 

“Nesneleri tanıyabilmek için, kişi onlarla uğraşmalı, onlarda değişiklik yapmalı… Bilgi, kişinin nesnelerle olan ilişkilerinden doğar”

– Jean PIAGET

 

               High/Scope Programı eğitimde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir. Çocukların yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir.