Eğitsel etkinlikler programıyla:    
    * Öğrencilere bilimsel, toplumsal, sanatsal, zihinsel, kültürel, sportif, psikolojik ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı verilerek onların bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına; yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına; bunları kullanabilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak,    *  Öğrencilerin paylaşımcı, katılımcı, demokratik, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirmek; grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek; özgüven duygularını artırmak,   
    * Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak;  karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek hedeflenir. Bu hedeflere ulaşabilmek için okulumuzda derslerdeki konu ve okul temalarına  göre çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 
 
SOSYAL VE KÜLTÜREL BİLİMSEL GEZİLER Okulumuzda ders yılı boyunca akademik, kültürel amaçlı geziler düzenlenir. Bunlar, öğrencilerin gözlemleyerek ve inceleyerek öğrenmelerini sağlamak için yapılan müfredatla ilintili günlük gezilerdir.

PROJE ÇALIŞMALARI   Derslerde, öğrenci merkezli eğitimin gereği olarak; temel amacı araştırma merakı ve bilinci uyandırmak olan, uygulamaya yönelik çok yönlü proje çalışmalarına ağırlık verilir. Aynı zamanda ödevler, öğrencilerin sorumluluk sahibi olması ve görevlerini yerine getirme bilincinin kazandırılması için bir araç olarak görülmektedir. Yapılan proje çalışmaları ile: 
    * Derslerde öğrenilenlerin daha üst düzeylere çıkarılması, 
    * Öğrenilenlerin kullanılması,
    * Belli alanlardaki bilgilerin uygulamaya konulması,
    * Belirlenen bir konuda gözlem ve/veya araştırma yaparak bilgi  
toplanması ve toplanan bilgilerin ilişkilendirilmesi, 
    * Konunun başka konularla ilişkilerinin incelenmesi, nedenlerinin 
sorgulanması ve bir sonuca ulaşılması,
    * Çalışmanın yazılı bir rapor hâline getirilmesi hedeflenir. 

Bilgi Kuram Okullarında, derslerde yaptırılan proje çalışmalarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen proje yarışmalarına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır:

TUBİTAK Projeleri   

Özel Bilgi Kuram Okulu, bilimin ve teknolojinin ışığında geleceğe yürüyen genç zihinleri destekleyen bir eğitim kurumu olarak TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) yarışmalarına katılıp, projeler üretiyor ve öğrencilerimizi bilimle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.
Biz, Bilgi Kuram ailesi olarak, öğrencilerimize sadece bilgi sunmakla kalmayıp aynı zamanda onları bilimsel düşünceyle donatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, TÜBİTAK'ın sunduğu eşsiz fırsatları değerlendiriyor, öğrencilerimizi bilimle, teknolojiyle ve inovasyonla tanıştırarak onların potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlıyoruz.
TÜBİTAK ile olan iş birliğimiz, öğrencilerimizin bilimsel meraklarını beslemek, projelerini desteklemek ve yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmak adına büyük bir öneme sahiptir. TÜBİTAK'ın sunduğu projeler, yarışmalar ve eğitim kaynakları ile öğrencilerimizin bilim dünyasına adım atmalarına yardımcı oluyoruz.

    Okulumuzda TÜBİTAK İle Neler Yapıyoruz?
    1. Bilimsel Projeler ve Yarışmalar: Öğrencilerimiz, TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalara ve destek programlarına katılarak kendi projelerini geliştirme şansı buluyorlar.
    2. Bilim Atölyeleri ve Etkinlikler: TÜBİTAK iş birliği ile düzenlenen bilim atölyeleri, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine olanak sağlıyor.
    3. Eğitim Kaynakları: TÜBİTAK tarafından sunulan zengin eğitim kaynakları, öğrencilerimizin fen, matematik, teknoloji gibi alanlarda derinlemesine öğrenmelerine destek oluyor.

Geleceği Birlikte Şekillendiriyoruz!

Bilimle, teknolojiyle ve inovasyonla donatılmış bir nesil yetiştirmek, Bilgi Kuram Okulu olarak öncelikli misyonlarımızdan biridir. TÜBİTAK ile olan güçlü iş birliğimizle, öğrencilerimizi bilimdeki yeni keşiflere yönlendiriyor, onlara ilham veriyor ve geleceğin liderlerini yetiştirmek için birlikte çalışıyoruz.
Sizleri, çocuklarımızın bilimsel yolculuğuna tanıklık etmeye ve bu heyecan verici keşiflerde yanımızda olmaya davet ediyoruz.
       
FLL- Bilişim Yazılım Projeleri   

First Lego League,FLL gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki gelişmelerini teşvik eden bir uluslararası yarışma programıdır. FLL, dağıtım STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik - Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında deneyim kazanma fırsatı sunar ve aynı zamanda takım çalışması, problem çözme, yaratıcılık ve liderlik gibi güçlendirmeyi iyileştirme başarıları sunar.
FLL Chalenge, 9 – 16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini” sağlayan dünyada 100 ülkeden minimum 4 maksimum 10 kişiden oluşan takımların katıldığı bilimsel içerikli uluslararası turnuvanın Türkiye ayağıdır.
Turnuvaya katılacak olan takımlar 18 yaş üstü gönüllü koçlarının ve danışmanlarının rehberliğinde haftada en az 1,5 – 2 saatlik bir çalışmayla, turnuva masasının üzerinde yer alan görevleri en kısa sürede yapan bir robot programlayıp tasarlarlar ve her sezon, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun ile ilgili araştırma projesi yürütürler. Tüm bu yolculuk sırasında takım çalışması, deneyim paylaşımı, arkadaşça rekabet kuralları, süreç odaklı olma ve duyarlı profesyonellik onlara rehberlik eder. Turnuvalara katılan çocuk ve gençler; hem bilim, sanat, teknoloji konularında, hem de ifade, dinleme, sunum, paylaşım, takım çalışması konularında eğlenceli bir deneyim yaşarlar. Bu deneyimler onların kendilerini geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi ve duyarlı dünya vatandaşı olarak hayal etmelerine teşvik eder.