BEDEN EĞİTİMİ: 

    BK Okulları beden eğitimi derslerinde, öğrencilerimiz için belirlenen hedefler; yaşam boyu fiziksel ve ruhsal açıdan  bedenini tanıyan, yöneten ve onu koruyan, toplum içinde yer edinebilen, sosyalleşme becerisi gelişmiş, kaliteli zaman geçirmeyi bilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin, beden eğitimi derslerinin dışında, yeteneklerine uygun aktivitelere ve okul takımı çalışmalarına katılmalarına olanak sağlanır. 
Beden eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür. Öğrencilerimize beden eğitimi derslerimizde motorik özelliklerini geliştirmeyi, doğru kas gruplarını kullanmayı öğretmek amacimizdir.
Jimnastik, Voleybol,Tenis kulüp çalışmalarımız devam etmekte ve artık lisanslı sporcular yetiştirmeye başlamanın gururunu yaşıyoruz.

    GÖRSEL SANATLAR :

    Sanat eğitiminde hedeflerimiz; öğrencilerimizin Bilgi Kuram  Ortaokulunda almış olduğu sanat eğitimiyle, düşüncelerini, tasarladığı biçimlendirme teknik ve yöntemleri kullanarak estetik bir bütünlük içinde kendini ifade etmesidir.
Görsel Sanatlar dersimiz, her sınıf düzeyinde hedeflerimize uygun olarak planlanmış olup her yıl program geliştirilerek öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacağı düzeyde yapılandırılmaktadır. Her çocuk yaratıcıdır ancak ondaki yetenekleri bulup ortaya çıkarmanın şartı ise alanında uzman rehber öğretmenler, çeşitli ve kaliteli malzemeler, özgür atölye ortamlarıdır.  
Görsel Sanatlar dersinin amaçları:
    * Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak,
    * Öğrencilerin sanatı günlük yaşantısı içine yerleştirmesi, sanatı izlemekten ve sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini desteklemek,
    * Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesine yardımcı olmak,
    * Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmesi (müze, galeri, tarihî eser vb.), bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırması ve
    *  İyi birer sanat izleyicisi olmalarını desteklemek,
    * Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanıyarak empati kurmasına olanak tanımak,
    * İşbirliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak,
    * Öğrencinin hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
    * Öğrencilere; farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğini fark ederken yeni teknikler ve farklı çözümler arama isteği kazandırmak,
    * İyi birer sanat izleyicisi olabilmeleri için ortam yaratarak sanat kültürlerini geliştirmektir.

    MÜZİK

    Müzik dersinin vizyonu, öğrencilere sanatın evrensel dilini öğrenme imkanı sunarak kültürler arası iletişimi güçlendirmeyi hedefler. 
Misyonumuz, öğrencilere müziği bir öğrenme aracı olarak değil, aynı zamanda kişisel ifade ve duygusal anlam bulma yolculuğu olarak deneyimlemelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizi, sadece enstrüman çalmakla değil, aynı zamanda müzikle ilgili teknoloji ve yeniliklere ayak uydurabilen çok yönlü sanatçılar olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 
Vizyonumuz, öğrencilere müziği öğrenme sürecinde sadece bilgi değil, aynı zamanda estetik bir deneyim olarak görmeleri için estetik duyarlılık kazandırmaktır. Misyonumuz, öğrencilere sadece kendi yeteneklerini değil, aynı zamanda diğer öğrencilerin güçlü yanlarını takdir ederek işbirliği ve takım ruhu geliştirmelerini teşvik etmektir. 
Müzik derslerimiz, öğrencilere sadece geleneksel müzik formlarıyla değil, aynı zamanda modern ve çağdaş müzik türleriyle de etkileşimde bulunma fırsatı sunmayı amaçlar. Vizyonumuz, öğrencileri sadece bir konser salonunda değil, aynı zamanda topluluklarına, mahallelerine ve dünya geneline yayılan çeşitli performans ve sosyal sorumluluk projelerine yönlendirir. Misyonumuz, öğrencilere müziği öğrenirken sadece bir hobi olarak değil, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetme ve geliştirme aracı olarak görmeleri için destek sağlamaktır. 
Müzik derslerimiz, öğrencilere sadece müzik teorisi öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir ortam sunmayı amaçlar. Vizyonumuz, müziği bir araç olarak kullanarak öğrencilerimizi sadece sanatçılar değil, aynı zamanda kültürler arası anlayışa sahip, etik değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir.