Bilgi Kuram Eğitim programımız, “ Pragmatizmin eğitime yansıması olan İlerlemeci felsefe temellerine dayanan Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme metodu üzerine hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının (bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve dil) desteklenmesini amaçlayan bu yaklaşımla, anaokulundan liseye kadar her kademede sorgulama, keşfetme, araştırma, yaparak ve yaşayarak öğrenme adımlarıyla okulumuzda MEB kazanımları, PYP, MYP ve PBÖ prensipleriyle bütünleştirilen bir öğrenci merkezli program uygulanmaktadır. 

Bilgi Kuram Okullarında;
Öğrenci merkezli öğrenim yapılırken kullanılan yaklaşımlar:
 
 • •araştırma temelli

 • •probleme dayalı

 • •proje temelli

 • •yapılandırmacı

 • •sorgulayıcı

 • •çoklu zeka

 • ?Öğrenme süreci ise,

 • •Sorgulama

 • •Keşfetme

 • •Argüman oluşturma

 • •Yazılı, sözlü ve görsel olarak kendini ifade etme

 • •? Etkinlik ve projelerle bilgiyi kullanma, geliştirme ve ürün *tasarlamayı kapsamaktadır

 

               Tüm öğrencilerin bireysel gelişimleri göz önüne alınarak akademik gelişimleri desteklenir, öğrenciler yönlendirilir ve izlenir. Gelişimsel, önleyici rehberlik anlayışı ve yenilikçi yaklaşımla sürdürülen rehberlik çalışmaları; öğrencilere kendini tanıma, değerlendirme, uyum gücü ve alanını genişletme olanakları sağlar.

 
 • • Öğrencilerin çok yönlü gelişimleri için çalışmalar yapılır.

 • • Öğrencilerimize doğa sevgisi, çevre bilinci ve sosyal sorumluluk kazandırmak üzere çalışmalar yapılır.

 • • Öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesi için uygulamalar yapılır.

 • • Öğrencilerin doğru meslek ve alan seçimi yapabilmeleri için çalışmalar yapılır.

 • • Öğrencilerin Türkçeyi etkin şekilde kullanmaları için çalışmalar yapılır.

 • • Okulumuzda öğrencilerinin İngilizceyi yeterli düzeyde öğrenmeleri için çalışmalar yapılır.

 • • Öğrencilerimizin, çağdaş yaşamın gerektirdiği teknolojiyi kullanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılır.

 • • Öğrencilerin akademik başarıları yapılandırılmış ölçme değerlendirme araçlarından faydalanılarak ölçülür ve gerekli önlemler alınır.

 • • Okul – veli iletişiminin sağlanması için çalışmalar yapılır.

 • • Okulumuzda bilgi ve bilgi birikiminin okul politikamıza ve stratejilerimize destek olacak şekilde yapılandırılması ve yönetilmesi için kaynaklarımız en etkin şekilde kullanılır.

 • • İnsan kaynakları, en etkin şekilde planlanıp yönetilerek çalışanların kuruma bağlılıkları sağlanır.

 • • Kurum içi iletişimi güçlendirmek için çalışmalar yapılır.