Her yaş grubu için ayrı oluşturulmuş uygulamalı derslerle öğrencilerimizin gelişimi bir bütünde desteklenir.  

*  Yetenek Atölyeleri  ile öğrencilerimizin yeteneklerinin farkına varılması hedeflenir.

*  Jimnastik  çalışmaları ile öğrencilerimizin vücutlarını koordineli bir şekilde kullanmaları hedeflenir.

*  Yaratıcı Drama  dersleri ile estetik algı ve sanatsal düşünme becerisi kazanması, kendini ifade etme becerisinin geliştirilmesi hedeflenir.

*  Ritim  çalışmaları ile sesin doğru kullanılması, öğrencilerin kendi seslerini sevmeleri ve kullanmaları, müziksel işitme ve ritim duygularını ve estetik beğeni düzeylerini geliştirmek hedeflenmektedir.

* İşaret Dili  dersleriyle öğrencilerde farkındalık oluşturmak amaçlanır.

Her çocuk yaratıcıdır ancak ondaki yetenekleri bulup ortaya çıkarmanın şartı ise alanında uzman rehber öğretmenler, çeşitli ve kaliteli malzemeler ve özgür atölye ortamlarıdır. Böylece öğrencilerimize özgürce kendini ifade etme olanağı sağlarız..