Eğitsel etkinlikler programıyla:   

       *  Öğrencilere bilimsel, toplumsal, sanatsal, zihinsel, kültürel, sportif, psikolojik ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı verilerek onların bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına; yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına; bunları kullanabilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak,    *  Öğrencilerin paylaşımcı, katılımcı, demokratik, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirmek; grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek; özgüven duygularını artırmak,  

      * Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak;  karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek hedeflenir. Bu hedeflere ulaşabilmek için okulumuzda derslerdeki konu ve okul temalarına  göre çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL BİLİMSEL GEZİLER Okulumuzda ders yılı boyunca akademik, kültürel amaçlı geziler düzenlenir. Bunlar, öğrencilerin gözlemleyerek ve inceleyerek öğrenmelerini sağlamak için yapılan müfredatla ilintili günlük gezilerdir.

PROJE ÇALIŞMALARI   Derslerde, öğrenci merkezli eğitimin gereği olarak; temel amacı araştırma merakı ve bilinci uyandırmak olan, uygulamaya yönelik çok yönlü proje çalışmalarına ağırlık verilir. Yapılan proje çalışmaları ile:

       *  Derslerde öğrenilenlerin daha üst düzeylere çıkarılması,

       *  Öğrenilenlerin kullanılması,

       *  Belli alanlardaki bilgilerin uygulamaya konulması,

       *  Belirlenen bir konuda gözlem ve/veya araştırma yaparak

       bilgi  toplanması ve toplanan bilgilerin ilişkilendirilmesi,

       *  Konunun başka konularla ilişkilerinin incelenmesi,  

       nedenlerinin  sorgulanması ve bir sonuca ulaşılması

        hedeflenir.

       1. TEMİZ SINIF PROJESİ:

       *  Okulumuzda 2. 3. ve 4. sınıflar için temiz sınıf ekibi seçilir.

       *  Sınıf öğretmeni öğrencilere, temiz sınıf timi seçimi için öğrenci seçim kâğıdı dağıtır.

       *  Öğrenciler okulumuzda çevre konusunda ne yapılabileceği konusunda önerilerde bulunur.

       *  Her sınıftan proje için etkili çözüm yolları bulan 4 öğrenci seçilir.

       *  Öğrenciler kendileri için belirlenen sınıfı 3 gün kontrol eder.

       *  Kontrol sonuçları cuma günü İstiklal Marşı’ndan önce açıklanır.

       *  1. olan sınıfın kapısına 1 hafta boyunca temiz sınıf bayrağı asılır.

       *  1 ay içerisinde en çok 1. seçilen sınıfa öğretmenler tarafından belirlenmiş ekstra ödül verilir.

      2. KİTAP OKUMA PROJESİ:

İlkokul kademesinde sürdürdüğümüz bu proje ile öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma sürecini keyifli bir hale getirmeyi hedefliyoruz.

       *  Öğrencilere öğretmen tarafından hazırlanan okuma kaydı kitapçığı dağıtılır.

       *  Öğrenciler her gün en az 30 sayfa okuma yaparlar.

        *  İlk aşamada 200 sayfa (sınıf düzeyine göre değişkenlik gösterir) okuma etkinliğini tamamlayan öğrenci seçilen bir materyalin (örneğin; Roket görseli) bir parçasını almaya hak kazanır.

       *  Diğer aşamalarda da aynı şekilde her okuduğu 200 sayfa için seçilen materyalin bir parçasını alır. Beş aşamada materyalin bütün parçalarını toplar.

       *  Tamamlanan materyalleröğretmen tarafından belirlenmiş bir panoya asılır.

       *  Öğrenci üç tamamlanmış materyal topladığında “Okuma Belgesi” almaya hak kazanır.

       *  Dönem sonunda 5adet belirlenen materyali toplayan öğrenciye okul yönetimi tarafından “Başarı Belgesi” verilir.

       *  Proje 1. Sınıflar için 2. Dönemin şubat ayında, diğer kademeler için 1. Dönemin ekim ayında başlar ve sene sonuna kadar devam eder.

       *  Okuma süreleri, toplanacak materyal ve toplanacak materyalin parça sayısı sınıf seviyesine göre değişkenlik gösterebilir.

        3. YAZ/ KIŞ OKULU

Bilgi Kuram Yaz ve Kış okulu etkinliklerimizde öğrencilerimiz Piyano,

Jimnastik,

Bale,

Kort Tenisi ,

Resim,

              İngilizce kurslarıalabilme imkanlarına sahiptirler.

       4. NE BİLİYORUM? NEYİ MERAK EDİYORUM? NE ÖĞRENDİM?

     İlkokul kademesindeki bütün sınıflarımızda;

       *  Öğrencilerimizin ön bilgilerini ölçmek,

       *  Konu ile ilgili merak ettiklerini öğrenmek,

       *  Konu ile ilgili öğrenme süreci tamamlandıktan sonra değerlendirme yapabilmek adına

Ne biliyorum? Neyi Merak Ediyorum? Ne öğrendim köşesi bulunur. Öğretmen belli bir konuya başlamadan önce öğrencilere konu ile ilgili ne bildiklerini sorar ve öğrencilere dağıttığıpostitlereçizmelerini(1. Sınıflar için) veya yazmalarını ister. Öğrenciler postitleri köşenin ilgili kısmına yapıştırırlar. Daha sonra öğrenciler başka bir postite neyi merak ettiklerini çizerler veya yazarlar. Konu ile ilgili öğrenme süreci tamamlandıktan sonra yeni bir postite ne öğrendiklerini çizer veya yazarlar. Postitleri köşedeki ilgili bölüme yapıştırırlar. Bu sayede öğrenciler hem kendi öğrenme süreçlerini takip ederler. Hem de öğretmen işlenen konunun değerlendirmesini yapar.

       5. GELENEKSEL OKUL KERMESİ

    Okul Veli iş birliğinin güzel bir çalışması olan Geleneksel Okul Kermesimizde okul bahçesine kurulan standlarda velilerimiz yaptıkları ev yapımı yiyecekleri ve yaratıcı el işi ürünlerini satışa sunarlar. Bahçeye kurulan sahnede öğrencilerin coşkulu gösterileri eşliğinde bir şenlik havasında geçen kermes etkinliğinde toplanan tüm miktar okul ve velilerin kararı ile yardıma muhtaç  ailelere dağıtılır.