Deneyimli öğretmen kadrosu ve modern eğitim araçlarıyla, Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Atatürk ilke ve devrimlerini esas alan, öğrencilerinde bilişsel, dilsel, fiziksel, duygusal ve sosyal ahlaki boyutu geliştirmeyi hedefleyen bütünsel yaklaşım odaklı bir eğitim kurumudur. Bilgi Kuram Okullarının Vizyonu: Eğitimde öncü, yeniliklere açık bir model oluşturmaktır. Bilgi Kuram Okullarının Misyonu: Öğrencileri, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, öz güveni tam, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, teknoloji ile barışık, yararlı hobileri olan, estetik beğenileri gelişmiş, üretken ve yaratıcı, araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı, Atatürk ilkeleri ile demokratik cumhuriyete sahip çıkan; insana, topluma ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata hazırlamaktır.
Bilgi Kuram Okulları, bu vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için, öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil; öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir.

Bilgi Kuram Okulları Kampüs 1 -Anaokulu ve İlkokul Kampüs 2- Ortaokul ve Lise olmak üzere iki ayrı binada 3.000 m2 kapalı alan ve 4.000 m2 bahçe üzerine her türlü bilimsel, teknolojik ve estetik ölçütler gözetilerek yapılandırılmıştır. Okullarımızda öğrencilerin faydalanabilmesi için;

• Ferah ve aydınlık derslikler
• Labaratuvarlar
• Ekolojik Alan (Tarım Bahçesi)
• Görsel Sanat Derslikleri
• Müzik ve Sahne Sanatları Etkinlik Alanları
• Basketbol, Voleybol, Futbol oynayabilecekleri spor alanları
• Kültürel etkinlikleri gerçekleştirecekleri sahne, salon
• Kantin ve Dinlenme alanları
• Yemekhane
• Kütüphane bulunmaktadır.

Bilgi Kuram Okulları, benimsediği eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlediği fiziksel ortam ve sağladığı olanaklarıyla aşağıdaki ilkelere dayalı, çağdaş bir eğitim ve öğretim gerçekleştirmeyi hedeflemektedir:

• Eğitim sistemini, bütünüyle öğrenci merkezli olarak düzenlemek,
• Bireyin çok yönlü gelişimini gözetip onun bireysel güçlerini ve yetilerini ortaya çıkarıp geliştirmek,
• Eğitim ortamını, bireyin “yaparak, yaşayarak öğrenme”sini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,
• Eğitimi, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek,
• Okul ile günlük yaşam arasında sağlıklı bağlar kurmak, öğrencileri yararlı etkinliklere özendirmek,
• Bireyin toplumsal etkinliklere katılımını sağlayarak, toplumsal sorumluluk projeleriyle yaşamı bütün boyutlarıyla tanımasına ortam hazırlamaktır.