Rehberlik Servisi; Öğrencilerin kendilerini, duygu ve davranışlarını sorgulayarak gelişimlerinin desteklendiği, bireysel farklılıklarını ön plana çıkarmaya, ilgi ve yeteneklerini tanımalarını sağlamaya yardımcı olan psikolojik danışmanlardan oluşan bir birimdir. Eğitimimizin ayrılmaz parçası haline gelen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki anlamda öğrenciye ve veliye yapılan profesyonel yardım ve destek faaliyetleridir.

Rehberlik Servisi öğrencinin;

 •  Başarısının yükseltilmesini,
 •  Farkındalık kazanmasını,
 • Özgüven geliştirmesini,
 • Özdenetim sağlamasını,
 • Özel sorunlarını çözmesine destek olmayı,
 • İlgi ve yeteneklerini saptamasını ve geliştirmesini,
 •  Meslekî kararlarını netleştirmesini,
 • İletişim becerileri kazanmasını,
 • Sınav kaygısıyla baş etme becerileri geliştirmesini,
 • Motivasyon ve dikkat çalışmaları yapmayı,
 • Duygularını tanımalarına yardımcı olmayı hedefler.

Bu hedefler doğrultusunda;

 • Bireysel Görüşmeler,
 •  Aile Danışmanlığı,
 • Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları,
 •  Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları,
 • Oryantasyon Çalışmaları
 • -Koçluk Sistemi,
 • Bültenler,
 •  Seminerler,
 • Meslek Danışmanlığı,
 • Üniversite Giriş Sınavı Danışmanlığı yapılır.

Bireysel Görüşmeler;

 • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik Birimine başvurma yoluyla,
 • Rehberlik Servisine velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
 • Rehberlik Servisi tarafından uygulanan envanter, test vb.uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla,
 • Öğrencinin bireysel ihtiyaçları ve yaşadığı sorunlara göre şekillenir.

Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları; Aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla sayısı sınırlandırılmış öğrenci gruplarıyla paylaşım ve etkileşim grupları yapılır.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları; Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve bu becerileri değerlendirebilmek amacıyla her ay düzenli olarak rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Oryantasyon Çalışmaları Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizin uyum sürecine yardımcı olabilmek amacıyla 9. ve 5. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan bir çalışmadır. Rehberlik Servisinin oluşturduğu bu programda  amaçlanan, öğrencilerin ilkokuldan ortaokula ve ortaokuldan liseye geçişte, okuldaki kurallara alışabilmeleri ve grup kimliği kazanabilmelerinde bir önceki yıl aynı süreçten geçerek benzer deneyimleri yaşayan bir üst sınıf öğrencilerinden akran desteği alarak uyum sürecini daha rahat geçirebilmelerinde yardımcı olmaktır.

Ayrıca her yeni eğitim ve öğretim yılı başında bütün BK öğrencileri için ortaokul ve lise ayrı olmak üzere 3 günlük oryantasyon programımız vardır. Bu programda amaçlanan, öğrencilerin motivasyonunu artırmak, yeni ders kitaplarını, yeni ders öğretmenlerini tanımalarını sağlamak, okula ve arkadaşlarına alışmalarına yardımcı olmak, uymaları gereken okul kurallarını ve disiplin adımlarını hatırlatmak, konferanslar, söyleşiler ve bahçe takım oyunlarıyla onları tatil sonrası okulauyumlamak, hazırlamaktır.

 Bültenler; Yıl içinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanır.

Bülten Örnekleri; Ergenlik Dönemi ve Aile İletişimi,Motivasyon,Sınav Kaygısı, Üniversite Sınav Sistemi.

Seminerler; Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere  yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Meslek Danışmanlığı; Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve beklentilerini belirleyebilmek amacıyla kendini tanıma amaçlı test ve envanter uygulamaları; üniversite ve seçtikleri alanları ile ilgili olanakları ve meslekleri tanıyabilmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar yapılır.

Koçluk Sistemi; Öğrencilerimize, bir yüksek öğrenim programını seçme aşamasında karşı karşıya kaldıkları gerek sınav sistemi gerekse sınava hazırlanma sürecinde yaşadıkları akademik ve duygusal zorluklara (motivasyon, sınav kaygısı, beklentiler vb.) yönelik olarak danışmanlık hizmeti verilir.  8 ve 12. Sınıflar gruplara ayrılırlar. Her grup öğrenci bir danışman öğretmen tarafından her hafta düzenli olarak takip edilir, yönlendirilir, programlandırılır. Danışman öğretmenler okul yönetimine her ay düzenli çalışmalarını raporlarlar.

Alana ve Mesleğe Yöneltme Çalışmaları; 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin üniversite ve iş hayatından, alanında uzman kişilerle birebir iletişim kurmalarını ve merak ettikleri konularda paylaşımlarda bulunmalarını sağlamak amacıyla okulumuzda her yıl “Meslek Tanıtım Günü” düzenlenmektedir. Ayrıca 11 ve 12. Sınıf öğrencileri için üniversitelerle yapmış olduğumuz protokol çalışmaları sayesinde  üniversite tanıtımları, üniversite ziyaretleri  ve kariyer tercihlerinde onlara yardımcı olacak farklı seminerler düzenlenir.