Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal, bilişsel gelişimini desteklemek, akademik becerilerinin gelişimini sağlamak, olumlu davranış, tutum ve alışkanlıkları kazandırmak, olumlu benlik algısı oluşturmak, karar verme ve problem çözme becerilerini programlı ve sistematik bir şekilde geliştirmektir.

Psikolojik danışma ve rehberlik servisimiz bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını ve projelerini sürdürmektedir. Öğrenci merkezli eğitim modelini benimseyen okulumuzda rehberlik birimince yapılan tüm çalışmaların merkezinde öğrenci bulunmaktadır. Her öğrencimiz değerlidir ve gelişim süreci bireysel olarak değerlendirilir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizi geliştirme ve yönlendirme amacıyla veli, öğretmen, yönetim ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmalar yürütür. Öğrenci ve veli ile bireysel görüşmeler yaparak süreci yönlendirir.

Özel Bilgi Kuram Koleji olarak rehberlik servisimizde yapılan çalışmalar:

1-) REHBERLİK DERSİ

Yıl içerisinde hedeflenen davranış, duygusal ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla; canlandırma, görsel, işitsel, dokunsal öğrenme metotları ile sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır.

2-) UYGULANAN TEST ve ENVANTERLER

 • ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVATERİ (AGTE)
 • BENDER GESTALT
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU
 • GOODENOUGH – HARRİS BİR İNSAN ÇİZ
 • PORTEUS LABİRENTLER
 • PEABODY
 • GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ 
 • CATELL 2-A / 3-A
 • FROSTİG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI
 • KENT EGY TESTİ
 • BEIER CÜMLE TAMAMLAMA

3-) VELİ SEMİNERLERİ

Velilerle yapılan seminer çalışmaları, içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmaktır. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır. Seminer çalışmalarından örnekler:

 • EBEVEYNLİK BİÇİMLERİ VE BAĞLANMA STİLLERİ
 • ÇOCUKLARDA SINIRLAR
 • ÇOCUKLARDA MAHREMİYET BİLİNCİ
 • ÇOCUKLARDA DUYGUSAL FARKINDALIK OLUŞTURMAK
 • BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

4-) YÜRÜTÜLEN PROJELER

 • Değerler eğitimi: Her ay için seçilen bir değerimiz ayın konusu olarak rehberlik dersinde işlenmektedir. Panolar o ayın değerler eğitimi konusuna göre süslenmektedir. Değerler eğitimi başlığı altında rehberlik derslerinde sorumluluk, saygı, özgüven, sevgi, empati, yardımseverlik, dürüstlük, adalet kavramları işlenip benimsenmektedir.
 • Davranış kartları: Öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirmek amacıyla, öğrencilerin davranışları sorumluluk, başarı ve saygı olarak 3 gruba ayrılmıştır. Öğrenci kendisinden beklenen davranışı gerçekleştirdiğinde duruma uygun olan kartı sınıf veya branş öğretmeninden alır. Belirli sayıda kart toplayan öğrenci sürpriz hediye ve “Davranış Tebrik Belgesi” alır.