Teknolojik materyaller kullanılarak sunum yapılması

Öğrenciye dersi kavratmak ,teknolojik materyallerin kullanımını aşılamak ve topluluk önünde konuşma ve sunum becerilerini geliştirmek.